Přeskočit na obsah

o nás

náš příběh

Jsme rodinná firma s velmi dlouhou tradicí.

Narodili jsme se a vyrostli v šumavském lese, který je našim domovem, a i proto je naše péče o les velmi ohleduplná, aby i pro naše děti i vnoučata zůstal les tím největším bohatstvím.

Těžíme tak, aby netrpěly okolní porosty a cesty zůstaly schůdné pro všechny návštěvníky lesa. Těžba probíhá ručně i mechanicky, dle aktuálních podmínek s ohledem na udržitelnost krajiny.

Naše společnost se zabývá především těžbou, manipulací a následným přiblížením dřeva jak v České republice, tak i v zaraničí.

naše práce

Firma zahájila svou činnost v lednu 1994 se zaměřením na lesnické a těžební práce. S růstem firmy se rozšiřovalo i technologické vybavení.

V roce 2000 zakoupila první harvestor značky Rottne a v dnešní době provozuje již 9 harvestorových uzlů, převážně do výchovných porostů.

Firma se zaměřuje na probírkové porosty a jako jedna z mála umí zpracovávat a zpracovává hmotu do 0,10 m3.

Od roku 2014 se firma zaměřuje především na těžbu a přibližování dřeva ve špatně přístupných terénech za pomoci horských harvestorů HIGHLANDER a trakčních navijáků T-Winch.

Harvestory HIGHLANDER HL10-1 a HL 20-1 byly vyvinuty speciálně pro strmé terény a pracují efektivně i tam, kde ostatní již musí pracovat s lanovými jeřáby.

Díky harvestorům ROTTNE H11D a H21D jsme schopni předcházet poškození kořenových náběhů a provádět práci na měkčích terénech .

Prořezávací kombajn KDH40-1) je ideální stroj na hospodárnou první prořezávku.

politika společnosti

Kvalita práce
Jsme orientovaní na kvalitu – chod firmy i chování každého z nás plně podřizujeme přáním a představám zákazníka.

Aktivita
Každý pracovník je odpovědný za výsledek – žádná věc, krok, služba se neprovede sama – jsme plně odpovědní za výstupy své práce a úkolů, avšak také aktivně spolupracujeme s ostatními.

Moderní a spolehlivé strojní vybavení
Předpokladem pro naše kvalitní služby je moderní a výkonná technika, která je díky našemu servisnímu zázemí spolehlivá.

Zlepšování
Naším krédem je neustálé zlepšování našich služeb vůči zákazníkům a zvyšování efektivity vlastní práce.

Efektivita práce
Každý z nás musí udělat vše pro to, aby naše vstupy a náklady byly co nejvíce minimalizovány.

Životní prostředí
Pracujeme v národních parcích po celé ČR, takže šetrnost k životnímu prostředí a snižování negativních dopadů na životní prostředí jsou naše priority. V rámci našich činnosti se zavazujeme dodržovat relevantní právní a jiné předpisy.

Bezpečnost práce
Důležitým úkolem je pro nás zabezpečit bezpečnost práce při všech našich činnostech (zejména při práci v lese) a zajišťovat prevenci úrazů a poškození zdraví. Zavazujeme se dodržovat relevantní právní a jiné předpisy v oblasti BOZP.

CERTIFIKACE

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – OHSAS 18001:2007

Systém managementu kvality organizace – ISO 9001:2008

Systém environmentálního managementu – ISO 14001:2004